Ring gärna direkt om priser, destinationer 

och andra detaljer

Lasse: 070 68 58 406

Jari: 070 87 61 003

eller maila:

info@lassessportfiske.se